Visie

Cred-IT Training staat voor transformatie -diepgaande ongekende vernieuwing- van mensen en organisaties. Het is onze visie om mensen en organisaties te begeleiden om doorbraken in effectiviteit te realiseren en hun visie waar te maken. We doen dit door middel van speciaal ontwikkelde transformationele trainings- en coachingstrajecten.

Iedereen kan de wereld veranderen. Leiders worden niet geboren, ze worden gecreëerd. Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en effectieve samenwerking tussen mensen, binnen organisaties en in alle mogelijke verbanden zijn de sleutel tot ongekende resultaten.

We geloven dat transformatie, nieuw leiderschap en cultuurverandering meer dan ooit noodzakelijk zijn in deze tijd.

Wereld in crisis

Nog nooit waren de uitdagingen waar wij als mensheid mee geconfronteerd worden zo groot als nu. Milieuvervuiling, opraken van olie- en gasreserves en andere essentiële hulpbronnen, oorlogen, criminaliteit, hongersnood, overbevolking, uitsterven van diersoorten, verdwijnen van regenwouden, opwarming van de aarde, financiële crisis en disfunctioneel financieel systeem dat op instorten staat, sociale ongelijkheid, nucleaire rampen enzovoort. De lijst met bedreigingen is lang en wordt almaar groter.

De ‘Crash Course‘, een ruim 3 uur durende videoserie van Chris Martenson, geeft een duidelijk overzicht en analyse van de grootste problemen. Zijn conclusie: de komende 20 jaar zullen volkomen anders zijn dan de afgelopen 20 jaar.

Verdere afbraak of doorbraak

De Hongaarse wetenschapsfilosoof Ervin László, oprichter en voorzitter van de Club van Boedapest, een organisatie gericht op het komen tot een duurzame samenleving, komt tot een soortgelijke conclusie vanuit de chaostheorie. Volgens hem bevindt onze beschaving zich op een tweesprong. De wereld nadert zijn ‘chaospunt’, het moment waarop hij onherroepelijk in een nieuwe fase in zijn ontwikkeling terechtkomt die ofwel leidt tot afbraak, of tot een doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van functioneren.

De tijd dringt

Ook volgens Laszlo hebben we niet lang de tijd meer; de meesten van ons zullen dit ‘point of no return’ in dit leven nog meemaken. We moeten nu handelen, willen we nog kans maken om een doorbraak naar een duurzame samenleving te realiseren. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om op de oude voet door te gaan. Het is de hoogste tijd voor radicale vernieuwing, voor transformatie. Maar wat moeten we daarvoor doen en hoe pakken we dat aan?

Transformatie van ons bewustzijnsniveau

“Problemen die zijn ontstaan door een bepaalde manier van denken kunnen niet worden opgelost door diezelfde manier van denken”, zei Albert Einstein. Onder dreiging van onze onheilspellende toekomst moeten we als mensheid pijlsnel naar een nieuw bewustzijnsniveau doorbreken.

Transformationele technologie cq. transformatie trainingen kunnen voor die hoognodige omslag in het denken zorgen. Ze zijn het krachtigste hulpmiddel dat ik ken om het (tot nu toe) onmogelijke mogelijk te maken. Ze zijn specifiek voor dit doel ontwikkeld en er worden al ruim 40 jaar lang opmerkelijke doorbraken mee bereikt.

Tot nu toe hebben wereldwijd een paar miljoen mensen kennis gemaakt met de uitzonderlijke kracht van transformatie trainingen. In Nederland zijn dat er enkele tienduizenden. We hebben het dan over nog geen procent van de bevolking. Er valt dus nog een wereld te winnen!

Enthousiasme doorgeven

Cred-IT Training bestaat om deze doorbraaktechnologie door te geven en iedereen die ervoor openstaat de kans te geven om de kracht ervan te ervaren en te benutten bij het waarmaken van zijn visie.

We geven zowel trainingen voor particulieren (open inschrijving ‘Art of Leadership’) als voor organisaties (incompany ‘Quantum Leadership’ traject). Zie diensten voor ons  volledige aanbod.

We gaan voor laaiend enthousiaste klanten en doorbraken in effectiviteit en samenwerking. We gaan voor een doorbraak van transformationele technologie bij het grote publiek. Voor een doorbraak naar een duurzame samenleving voor iedereen.

Wat is jouw visie?

Ik geloof in jouw potentieel en ga ervoor dat jij bereikt wat je wil bereiken en je visie waarmaakt. Wat is jouw visie? wat zou jij willen dat er gaat gebeuren?

Stel jezelf eens deze vragen als je denkt dat je het niet weet! Wat zou je doen als je… :
- wist dat je niet kon falen?
- zoveel geld had dat je je daarover nooit meer zorgen hoeft te maken?
- nog maar een jaar te leven hebt?
- nog maar een dag te leven hebt?

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen: toon jouw leiderschap en deel jouw visie hieronder!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>