Transformatie trainingen

Cred-IT Training is gecertificeerd om de transformatie trainingen en coachingstrajecten van het Amerikaanse trainingsbedrijf Culture ROI te geven. Zie diensten voor het volledige aanbod.

Transformatie trainingen zijn ruim 40 jaar geleden in Amerika uitgevonden maar zijn nog steeds een relatief onbekend fenomeen. De focus ligt niet op doen en vergroting van kennis maar op zijn en expansie van bewustzijn. Daarmee gaat het over de bron van onze prestaties, ons vermogen om te kiezen. Transformatie is een discipline gewijd aan mogelijkheden en creatie van resultaten.

Ongrijpbaar

Zijn, bewustzijn, keuzevrijheid, mogelijkheden… het zijn allemaal ongrijpbare verschijnselen. Het is dan ook geen wonder dat een transformatie training een ongrijpbare ervaring is.

Het ongrijpbare is -letterlijk- moeilijk te begrijpen. En het is dus feitelijk ook niet uit te leggen. Dat is wellicht de belangrijkste reden waarom na 40 jaar nog steeds zo weinig mensen deze succesvolle ‘doorbraaktechnologie’ kennen. Het valt praktisch niet te communiceren!

Resultaat: doorbraken in effectiviteit

Doel van transformatie trainingen is het creëren van een reuzensprong voorwaarts in het vermogen van de deelnemers om resultaten te behalen. Het zorgt voor een radicale vernieuwing -transformatie- van houding en gedrag en doorbraken in effectiviteit. Vergelijkbaar met de metamorfose van een rups naar een vlinder.

De aanpak is gebaseerd op een niet-traditionele maar bewezen en betrouwbare methode genaamd “transformationele technologie”. Het is “transformationeel” omdat het op het verleden gebaseerd gedrag onderbreekt en volledig nieuw gedrag mogelijk maakt. Het is een “technologie” omdat het herhaalbaar is en gebruikt wordt om resultaten te produceren.

Ruim 40 jaar succesvol

Transformationele technologie is o.a. gebaseerd op de ontologie, de leer van het wezen van het zijn zoals ontwikkeld door Martin Heidegger, een van de grootste en invloedrijkste filosofen van de vorige eeuw.

Werner Erhard ontwikkelde begin jaren ’70 rondom dit gedachtegoed de ‘est’ training waarin hij het begrip transformatie leven inblies. Deze intensieve meerdaagse training was een geweldig succes in Amerika. Beroemdheden als John Denver, Yoko Ono en Diana Ross omarmden de training en honderdduizenden mensen namen eraan deel. Bekijk hieronder een compilatie van interviews met Erhard over zijn unieke creatie.

Est ging over in Landmark Education en er ontstonden diverse soortgelijke transformatie trainingen zoals Lifespring, CSA en ACCD. Transformationele technologie wordt nu al 40 jaar met succes toegepast. Wereldwijd hebben er miljoenen mensen aan dit soort trainingen deelgenomen. Bijna alle deelnemers zijn positief, velen zelfs laaiend enthousiast over de resultaten die het voor hen genereerde.

Door de resultaatgerichtheid was er ook altijd veel belangstelling uit het bedrijfsleven. Grote bedrijven zoals IBM, HP, AT&T, Mobil en Reebok hebben deze methodes gebruikt om hun bedrijfscultuur te transformeren van ‘command & control’ naar ‘connect & collaborate’. Van gesloten naar open, van vastgeroest naar flexibel, van arrogant naar inspirerend, van wetend naar lerend.

Taal: het onzichtbare filter van onze werkelijkheid

Kenmerkend is de focus op taal; overtuigingen, aannames en waarden. Samen vormen ze het filter waardoor we de wereld waarnemen en ervaren. Ze bepalen en beperken ons wereldbeeld. En dus onze emoties en ons gedrag. De meeste van onze beperkende overtuigingen en aannames zijn onbewust.

Onze transformatie trainingen leren deelnemers om oog te krijgen voor juist die onbewuste aannames, de zogenaamde blinde vlekken. Zo krijgen zij het vermogen om hun eigen gedragspatronen te doorzien en bij de kern aan te pakken. Deelnemers leren daardoor continu nieuwe mogelijkheden te zien en dat levert diepgaande positieve veranderingen van gedrag en resultaten.

Vice President John Seely Brown van Xerox omschreef het als volgt: “In plaats van mensen vol te gooien met kennis, stellen jullie hen in staat om een nieuwe set brillenglazen te slijpen zodat ze de wereld op een nieuwe manier kunnen zien. Dat brengt met zich mee het uitdagen van de verborgen aannames, die de manier waarop mensen tegen dingen aankeken, hebben gevormd”.

Bovendien leren deelnemers de scheppende kracht van taal kennen en gebruiken om het tot nu toe onmogelijke mogelijk te maken in hun leven.

Over wat we niet weten wat we niet weten

De meeste trainingen gaan over wat we weten wat we niet weten. We weten dat we niet weten hoe we het best een verkoopgesprek kunnen voeren of bijvoorbeeld een jaarrekening moeten lezen dus doen we een verkooptraining of volgen we een cursus boekhouden.

Transformatie trainingen gaan over wat we niet weten wat we niet weten. We weten niet dat we niet weten hoe intimiderend we soms overkomen op onze medewerkers dus doen we… niks! “Nee hoor, ik hoor nooit geen klachten!” zeggen we. Nee, de medewerkers kijken wel link uit want de laatste keer dat iemand het niet met ons -de baas!- eens was, kreeg die persoon van ons de wind van voren! De negatieve impact hiervan paste niet in ons geflatteerde zelfbeeld en drong niet tot ons door.

De splinter en de balk

Herken je dit niet? Oh, je herkent het wel bij jouw baas!?
Heel herkenbaar: het is het verhaal van de balk en de splinter. In de Bergrede zegt Jezus:
“Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder te verwijderen” (Matteüs 7:3-5).

Het is makkelijker om de splinter in het oog van de ander te zien dan de balk in ons eigen oog. We zien niet wat we niet zien en weten dus niet wat we niet weten. En we hebben geen idee waarom we niet de gewenste resultaten behalen. Zelfkennis is een essentiële sleutel voor een doorbraak in effectiviteit.

Zelfkennis en de spiegel

“Ken Uzelf!” stond er op Apollo’s tempel in Delphi, beroemd vanwege zijn orakel. De Griekse wijsgeer Socrates, grondlegger van de westerse filosofie, zei hierover: ‘Hoe kan iemand iets kennen, als hij zichzelf niet kent? Wie kent er dan? En wat is de waarde van zulke ongegronde kennis?’

In China schreef de Taoistische wijze Lao-tzu over hetzelfde, en maakte onderscheid tussen twee manieren van kennen: ‘Zij die anderen kennen, zijn wijs. Zij die zichzelf kennen, zijn verlicht’ (Tao Te Ching, 33).

Echte zelfkennis is -net als verlichting- zeer moeilijk te verwerven. Het vereist onderzoek door middel van een dialoog, want alleen kunnen we niet zien wat we niet zien. Het oog kan zichzelf niet zien. Er is een andere persoon -liefst een ervaren trainer/coach, leraar of mentor- nodig om ons te begeleiden om de beperkingen van onze dubbellaagse onwetendheid te herkennen en erkennen. We hebben iemand nodig die ons de spiegel voorhoudt en in staat stelt om met nieuwe ogen naar onszelf te kijken.

Een transformatie training biedt de deelnemers de kans om eens goed in de spiegel te kijken en de eigen balk te ontdekken. Hoe je deelneemt aan de oefeningen vormt een afspiegeling van hoe je in het leven staat. Samen bouwen we een nieuwe set brillenglazen waarmee we het van elkaar waargenomen gedrag onder de loep nemen.

De training vormt een uitgekiende omgeving om je onbewuste gedrag te ontdekken.  Zodat je de keuzemogelijkheid en de inspiratie krijgt om nieuw, effectiever gedrag te ontwikkelen.

Voorbeeld: ‘winnende strategieën’ onderkennen

Een voorbeeld: als ik denk dat ik grappig (of slim of aardig of succesvol etc.) moet zijn om geaccepteerd te worden door anderen, is dat hoe ik zal zijn: grappig (of slim of lief of succesvol etc.). We noemen dit een ‘winnende strategie’: automatisch, met onze identiteit vervlochten gedrag,  dat ons bepaalde resultaten oplevert (zoals acceptatie of zekerheid of waardering etc.) maar ons tegelijkertijd enorm beperkt in onze mogelijkheden.

Pas als ik in staat ben om te zien dat ik er als vanzelfsprekend altijd alles aan doe om acceptatie te krijgen via mijn humor (of slimheid, aardigheid, successen etc.), dàn pas zit ik niet meer volkomen vast in dat gedrag en ben ik voldoende vrij om het op te kunnen geven voor iets wat misschien meer bevredigend is in bepaalde situaties.

Door het nieuwe begrip ‘winnende strategie’ zijn we opeens in staat om ons eigen gedrag als zodanig te herkennen. Zonder dat begrip zouden we op de automatische piloot doorleven zonder te weten wat we niet weten.

Zelf ervaren

Iets conceptueel begrijpen en iets zelf ervaren zijn twee volledig verschillende fenomenen. Hoe leg je iemand die nog nooit gefietst heeft uit hoe hij balans krijgt? Je kan uitleggen dat hij op het zadel moet gaan zitten, z’n voeten op de trappers moet zetten en trappen. Maar wat betekent het dan om te balanceren? Hoe zorg je ervoor dat je niet valt als je voeten op de trappers zet? Dat is iets wat je voor jezelf uit moet vinden, je moet het gewoon zelf ervaren.

Transformatie trainingen zijn sterk ervaringsgericht. Het deelnemen aan een transformatie training is een bijzondere ervaring die op zichzelf staat en niet te vergelijken is met de gebruikelijke (vaardigheids)trainingen. Net als het balanceren op een fiets is het heel moeilijk om zo’n betekenisvolle persoonlijke ervaring in woorden te vatten. Woorden schieten tekort. Uiteindelijk moet je gewoon voor jezelf bepalen of je het wil uitproberen.

Persoonlijke aandacht en in het Nederlands

Veel transformatie trainingen worden voor groepen van 50 tot wel 300 deelnemers gegeven. Met slechts 1 trainer is er dan zeer weinig individuele aandacht. En de trainer spreekt zelden Nederlands.

In onze transformatie trainingen zitten maximaal 12 deelnemers per trainer. Hierdoor is er veel meer ruimte voor persoonlijke vragen en kunnen we ieders leerproces adequaat ondersteunen. De trainingen worden volledig in het Nederlands gegeven.

Mensvriendelijke, zorgvuldige benadering

De trainingsaanpak van Cred-IT onderscheidt zich verder van andere transformatie trainingen door de mensvriendelijke, zorgvuldige benadering. Deelnemers worden uitgenodigd en geïnspireerd om in de spiegel te kijken, soms gekieteld of uitgedaagd, maar nooit gedwongen.

Ik beschouw een training als een laboratorium, een veilige omgeving om ontdekkingen te doen en te experimenteren met nieuw gedrag. Het bieden van (emotionele) veiligheid zie ik als een van mijn belangrijkste taken als trainer.

Iedereen is perfect zoals hij/zij is en bepaalt zijn/haar eigen tempo. Het kwartje valt vanzelf als iemand eraan toe is. Dat kan soms wat langer duren -soms tot na de training-, maar is altijd duurzamer!

Dit levert vooral op de langere termijn superieure resultaten. Geef iemand vis en hij heeft een dag te eten, leer hem vissen en hij kan zijn leven lang vis eten. Inspireer hem om zijn creatieve vermogens te gebruiken en hij kan altijd eten wat hij wil! We versterken het vermogen van deelnemers om zelf oplossingen te creëren en zich te blijven aanpassen aan de continu veranderende omstandigheden.

2 Responses to Transformatie trainingen

 1. Poelman Remi says:

  Dag David,
  dat leiderschap is onbekend terrein voor mij. Vrouwen hechten echter veel belang aan goede leiders. Om een beetje te leren leiden doe ik nu intens aan koppeldans(met wisselend succes) en misschien lukt het me ook nog om mij in te schrijven in de workshop 2 en 3 juni. Dan zit ik helemaal goed :) Is de cursus in het Nederlands ? Karakter en gedrag zijn twee doorslaggevende elementen. Kan men zijn karakter veranderen ? Graag een antwoordje :) Groeten van Remi

 2. David Kipping says:

  Hoi Remi,
  Je zit hier helemaal goed om naast je dansstappen ook nieuwe stappen in je leiderschap te nemen. :-)

  Ja, de training is in het Nederlands.

  En ook een volmondig “ja” op je vraag “Kan men zijn karakter veranderen?”!
  Ons karakter is een verzameling gewoontes en gedragspatronen die we veelal in onze jeugd hebben aangeleerd. De training gaat over het onderzoeken hiervan en de aannames en overtuigingen die eraan ten grondslag liggen. Als we ons daar bewust van worden, krijgen we de keuze: houden we vast aan onze oude beperkende zekerheden of wagen we de sprong in het diepe en stellen we ons open voor een nieuwe wereld aan mogelijkheden?
  Vergelijk het met de keus die Neo kreeg voorgelegd in de film ‘The Matrix’: de blauwe pil slikken en alles bij het oude laten of de rode pil en ontwaken uit de illusie. Uiteraard kiest onze filmheld voor de laatste optie en maakt hij zijn naam (anagram voor ‘the One’, de redder van de mensheid) uiteindelijk waar. In het proces transformeert hij van simpele computerprogrammeur tot superheld.
  Zo transformeren we ons karakter ook als we de in ons verleden gevormde overtuigingen durven loslaten en vol vertrouwen voor onze visie van de (tot nu toe onmogelijke) toekomst gaan!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>